مرور برچسب

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر کار هر چه سریع‌تر معرفی شود

رئیس دستگاه قضا گغت: با توجه به مسئولیت وزارت کار، تنوع ماموریت و کثرت جامعه هدف این وزارت‌خانه، امیدواریم وزیر مربوطه هرچه سریع‌تر معرفی شود.