مرور برچسب

وزن

کشف حیرت‌انگیزِ غذای انسان‌های نخستین!

عاج ۵۰۰ هزار ساله فیل منقرض شده GIGANTIC که توسط انسان های اولیه شکار شده بود کشف شد. روزیاتو: عاج ۵۰۰ هزار ساله فیل منقرض شده GIGANTIC که توسط انسان های اولیه شکار شده بود کشف شد. تیمی از باستان شناسان در حال حفاری و مطالعه بیشتر این…