مرور برچسب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

خبرهای خوب پایان سال به روایت وزیر ارشاد

سیدعباس صالحی در تازه‌ترین توییت خود از پرداخت عیدی اعضای صندوق هنر و مطالبات ناشران و کتابفروشان از نمایشگاه کتاب و طرح زمستانه کتاب به عنوان خبرهای خوب پایان سال یاد کرد.

خبرهای خوب پایان سال به روایت وزیر ارشاد

سیدعباس صالحی در تازه‌ترین توییت خود از پرداخت عیدی اعضای صندوق هنر و مطالبات ناشران و کتابفروشان از نمایشگاه کتاب و طرح زمستانه کتاب به عنوان خبرهای خوب پایان سال یاد کرد.