مرور برچسب

وین

اوکراین زمان ۴۸ ساعته برای روسیه تعیین کرد

اوکراین از روسیه خواست تا در عرض ۴۸ ساعت درباره فعالیت‌های نظامی خود توضیح دهد وزیر خارجه این کشور گفت: ما به استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای تضمین امنیت اوکراین ادامه خواهیم داد.

اوکراین زمان ۴۸ ساعته برای روسیه تعیین کرد

اوکراین از روسیه خواست تا در عرض ۴۸ ساعت درباره فعالیت‌های نظامی خود توضیح دهد وزیر خارجه این کشور گفت: ما به استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای تضمین امنیت اوکراین ادامه خواهیم داد.