مرور برچسب

پرویز پورصمیمی

وقتی پرویز پورصمیمی هم نویسنده است و هم بازیگر

«خوشدلان» قرار بود سال گذشته در باغ کتاب اجرا شود که به دلیل وقایع سیاسی و اجتماعی، این اتفاق نیفتاد. این نمایش روی صحنه رفت. این بار نه در باغ کتاب که در تماشاخانه ایرانشهر. شقایق عرفی‌نژاد: خوشدلان، داستان مشرف اصفهانی است که از شاعران…