مرور برچسب

کورتونی

بدترین خواهر دنیا کیم کارداشیان است!

دو فرد مشهور فضای مجازی، کورتنی و کیم کارداشیان هر دو هم‌دیگر را در برنامه تلویزیونی ای بدترین خواهر دانستند. این دو خواهر دعوای بینشان به مرور بدتر شده و گویا اکنون دیگر این دعوا تمامی ندارد!  کورتنی و کیم کارداشیان هر دو یکدیگر را در…