مرور برچسب

گردشگران

اولویت ایران ساماندهی سفر گردشگران عراقی است

معاون گردشگری کشور گفت: ساماندهی وضعیت گردشگران عراقی، تلاش برای توزیع جغرافیایی سفر آنها در کشور و افزایش مدت زمان ماندگاری حضورشان، از اولویت‌های ما دربرابر بازار گردشگری عراق است.

طبیعت زیبای دیلمان ‌ ‌بشکافته سنگ در استان گیلان واقع در یکی از شهرستان های سی…

طبیعت زیبای دیلمان ‌ ‌بشکافته سنگ در استان گیلان واقع در یکی از شهرستان های سیاهکل است که دارای طبیعت بکر و زیبایی است. این منطقه بصورت رایگان در اختیار گرامی قرار گرفته و در حدود یک ساعت زمان بازدید از شما میگیرد. این تکه سنگ بر…