مرور برچسب

Akhand

ورق بزنید اسم عسلویه میاد یاد چی می افتید و چرا ؟ . آبشار دِرزو ، اخند ، . آبشا…

??ورق بزنید?? اسم عسلویه میاد یاد چی می افتید و چرا ؟ . آبشار دِرزو ، اخند ، . آبشار درزو در روستای اخند که ۱۵ کیلومتر از عسلویه فاصله دارد واقع شده است . روستای اخند از توابع بخش مرکزی شهرستان عسلویه است و در استان بوشهرقرار دارد باید…