مرور برچسب

Arak

کوه گردو ، اراک ‌ کسی هست اینجا ادعا کنه تو همچین صحنه ای صبحانه خورده ؟ ‌ دره …

کوه گردو ، اراک? ‌ کسی هست اینجا ادعا کنه تو همچین صحنه ای صبحانه خورده ؟? ‌ دره گردوی اراک یکی از زیباترین دره‌های این شهر است و در این دره چشم‌اندازهای بسیار زیادی وجود دارد. در دره گردوی اراک درختان گردوی زیادی در داخل و اطراف منطقه…