مرور برچسب

B-52

دام موشک‌های افسانه‌ای ایران برای پرنده غول‌پیکر آمریکایی

دولتمردان آمریکا می‌دانند چنانچه هواپیما‌های B-52 این کشور حریم هوایی ایران را نقض کنند به وسیله سامانه‌های پدافندی کشورمان سرنگون می‌شوند؛ لذا این هواپیماها از ورود به حریم هوایی کشورمان پرهیز می‌کنند تا مبادا به سرنوشت «گلوبال هاوک» دچار…