مرور برچسب

Babak

روستای میمند ؛ شهر بابک ؛ . By Meymand Village , Province , , پ . …

?????? روستای میمند ؛ شهر بابک ؛ . ? By @R.Tina.Travel Meymand Village , Province , , ?? ☝️☝️ پ . ن : روستای تاریخی میمند : این روستای تاریخی در استان کرمان ، شهر بابک است و ثبت میراث جهانی یونسکو شده و بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ سال قدمت…