مرور برچسب

Damavand

Location : Tar Lake , , Tehran , By : Describtion : Use The Hashtag To B…

??? ? Location : Tar Lake , , Tehran , ? By : @AkaskhanehKhadem Describtion : Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : دریاچه تار ، ، . آب این دریاچه آن چنان شفاف است که می توانید ماهی ها را در عمق ۲ تا ۳ متری آب به…

دیو سپید پای دربند ، دماوند ‌ ۱۳ تیرماه ، روز ملی دماوند شادباش باد. یک جمله در …

دیو سپید پای دربند ، دماوند? ‌ ۱۳ تیرماه ، روز ملی دماوند شادباش باد. یک جمله در وصف دماوند برایمان بنویسید ‌‌ امروز روز ملی دماوند است. روز سیزدهم تیرماه در سال۱۳۸۷ با تلاش و همت دوستداران طبیعت و طرفداران محیط‌زیست به‌عنوان روز ملی…