مرور برچسب

Darabad

مگس به چه معنیه؟ ‌ آبشار چال مگس ، ، ‌ ‌‌ در دارآباد تهران قرار دارد . دارآبا…

?????? مگس به چه معنیه؟? ‌ آبشار چال مگس ، ، ‌ ‌‌ در دارآباد تهران قرار دارد . دارآباد از سوی شمال به رشته کوه توچال و از جنوب به زمینهای اقدسیه و از سوی شرق به جایی به نام باقلی‌زار و از غرب به بازوی توچال و زمینهای رحمن آباد مشرف…