مرور برچسب

Dorod

لرستان زنگ زد گفت ، هی کوکا فکر نکنی من فقط بهار و تابستون خوبم ، پاییزم هم حرف…

?????? لرستان زنگ زد گفت ، هی کوکا فکر نکنی من فقط بهار و تابستون خوبم ، پاییزم هم حرف نداره ?✌ . حالا شما بگید اگه از این پل میخواستی بری اون طرف دوس داشتی کیو اونطرف میدیدی ؟ کامنتاتون رو میخونم روستای چم چیت ؛ ؛ . ? By…