مرور برچسب

KashanTravel

Location : Tabatabaie House , Kashan , By Use The Hashtag To Be Featured ت…

??? Location : Tabatabaie House , Kashan , ? By @Nouri.Photography Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : نمای داخلی خانه طباطبایی ها ، . در روزهاى خاصى از سال، نور از اين زوايا به پنجره هاى رنگى اين خانه مى تابد و شكل…