مرور برچسب

Khorramshahr

. مضیف ؛ مینو ؛ ؛ By Mozif ; Island ; ; ; پ.ن : در گذشته مضیف مه…

?????? . مضیف ؛ مینو ؛ ؛ ? By @Iran_Perfects Mozif ; Island ; ; ; ? ? پ.ن : در گذشته مضیف مهمان‌‌خانه‌ای مرسوم در میان مردمان عرب جنوب ایران بوده است. مهمان‌خانه‌ای از جنس نی که به احترام، آداب و رسوم خاصی معروف است. امروزه…