مرور برچسب

Kohkiloye

⁦⁩⁦⁩⁦⁩ میخوام همگی امروز به یادگار یک جمله انرژی بخش به همدیگه توی کامنتها هدیه…

⁦??⁩⁦??⁩⁦??⁩ میخوام همگی امروز به یادگار یک جمله انرژی بخش به همدیگه توی کامنتها هدیه کنیم ، پر انرژی ترین کامنت رو ۱۲ شب استوری میکنم?? . خودم کامنت اول . . تنگه لَیتون ، یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد . تنگه لیتون ویژگی های منحصر به…