مرور برچسب

LPG

سهم شرکت ملی گاز از صادرات LPG بازگردانده شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اضافه شدن ۷ هزار میلیارد تومان از محل صادرات LPG به منابع تبصره ۱۴ بودجه، گفت: سهم شرکت ملی نفت و گاز از صادرات گاز مایع پارس جنوبی ثابت باقی ماند.