مرور برچسب

MountDamavand

دیو سپید پای دربند ، دماوند ‌ ۱۳ تیرماه ، روز ملی دماوند شادباش باد. یک جمله در …

دیو سپید پای دربند ، دماوند? ‌ ۱۳ تیرماه ، روز ملی دماوند شادباش باد. یک جمله در وصف دماوند برایمان بنویسید ‌‌ امروز روز ملی دماوند است. روز سیزدهم تیرماه در سال۱۳۸۷ با تلاش و همت دوستداران طبیعت و طرفداران محیط‌زیست به‌عنوان روز ملی…