مرور برچسب

Nahavand

همدان یه شهر وفاست ، پاییزهاش چه باصفاس البته این شهر اوبودان بود ، ما دستکاری …

?????? همدان یه شهر وفاست ، پاییزهاش چه باصفاس البته این شهر اوبودان بود ، ما دستکاری کردیم چون با کمبود شدید کپشن مواجه شدیم.??✌ خوزستانی ها وقتی میخوان بگن حال کردی یا نه ؟ میگن اُوُردِت ؟? حالا عکس اُوردت؟ شما چی میگین - با اسم شهر??…