مرور برچسب

Padeh

Location : Village , , By Use The Hashtag To Be Featured توضیحات : نمایی…

??? Location : Village , , ? By @Ehsan_Memari Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : نمایی از یخچال و امامزاده ابوسعید روستای تاریخی پاده ، گرمسار . در زمانهای دور مردم سخت کوش مناطق کویر مرکزی ایران در فصل زمستانو…