مرور برچسب

Pasargad

با احترام به نظرتون از این به بعد ایران در گذر زمان هم تا جایی که بتونیم واستون…

?????? با احترام به نظرتون از این به بعد ایران در گذر زمان هم تا جایی که بتونیم واستون مطلب میزاریم? . هر نظری که بدید واسمون مهمه? . مجموعه میراث جهانی پاسارگاد ، آرامگاه کوروش بزرگ ، . آرامگاه کوروش تنها بنایی در پاسارگاد است که…

منم کوروش نمیدانم بعد از من چه کردید ؟ نمیدانم چرا دروغ را گاهی سرلوحه زندگی کا…

?????? منم کوروش نمیدانم بعد از من چه کردید ؟ نمیدانم چرا دروغ را گاهی سرلوحه زندگی کارِتان قرار دادید. امروز دیدم حتی با اسم " کار خیر کودکان سرطانی " احساسات مردم رو به بازی گرفتید من برای همه مردم جامعه ای آرام مهیا ساختم و صلح و…