مرور برچسب

Paweh

زندگی روستایی همیشه در جریان هست ، طبیعت بکر و رودخاانه و صدای آب ، صبح که از خ…

?????? زندگی روستایی همیشه در جریان هست ، طبیعت بکر و رودخاانه و صدای آب ، صبح که از خواب بیدار میشی دوس داری اولین صدایی که می‌شنوی چه صدایی باشه؟ اینجا کجاست ؟ روستای هیروی ؛ ؛ . ? By @AzadGh1987 Selected By @Z4hra_Kh . Hirvi…

. هه میشه گه لاریزان به و پیبکه نه که له موسیبه تت ایران په شیو ده بیت ای کورد …

?????? . هه میشه گه لاریزان به و پیبکه نه که له موسیبه تت ایران په شیو ده بیت ای کورد (همیشه پاییزی باش و بخند که از مصیبتت ایران غمگین میشود ای کورد) . روستای زردویی ، ، . ? By @Uranus_Alizadeh Zardooei Village , , , ? منبع

معمولا آخر هر فصل این جمله رو مینویسم اونیکه قول داد بِبَرت و نبُردت پاییز رو ب…

?????? معمولا آخر هر فصل این جمله رو مینویسم اونیکه قول داد بِبَرت و نبُردت پاییز رو ببینی تگ کن همه بشناسنش?? . روستای زردویی ، ، . زردویی، روان یا روان زدویی که همچنین با نام آتورگه نیز شناخته می‌شود، روستایی از توابع بخش باینگان…