مرور برچسب

Sangdeh

منتظر بهار هستید یا همین زمستون خوبه ؟ ‌ رشته کوههای خرو نرو ، ، ‌ قله نرو و …

?????? منتظر بهار هستید? یا همین زمستون خوبه ؟❄? ‌ رشته کوههای خرو نرو ، ، ‌ قله نرو و دیگر قلل این رشته کوه را می توان از فنی ترین قلل نام برد که صعود آنها ، بخصوص صعود زمستانه آنها نیاز به تجربه و تجهیزات فنی دارد. نام بلندترین قله…