مرور برچسب

SemnanTravel

Location : Village , , By Use The Hashtag To Be Featured توضیحات : نمایی…

??? Location : Village , , ? By @Ehsan_Memari Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : نمایی از یخچال و امامزاده ابوسعید روستای تاریخی پاده ، گرمسار . در زمانهای دور مردم سخت کوش مناطق کویر مرکزی ایران در فصل زمستانو…

Location : Qasr-e Bahram Carvanserai, , By Use The Hashtag To Be Featured …

??? Location : Qasr-e Bahram Carvanserai, , ? By @Hsn_Farahani Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : کاروانسرای قصر بهرام ، . کاروانسرای قصر بهرام از آثار تاریخی دوره صفویه و یک کاروانسرای شاه عباسی است که در سر راه…