استفاده ابزاری جالب یک راننده در تخلیه بار کامیون

از سراسر وب

ویدئویی ببینید از اقدام جالب یک راننده کامیون.

یک راننده کامیون در اتفاقی جالب با استفاده از تخته های چوبی، اقدام به تخلیه بار خود کرد