اصفهان خطرناک‌ترین استان در بحران فرونشست

از سراسر وب

استان اصفهان از دو منظر به خطرناک‌ ترین استان کشور در «فرو نشست» تبدیل شده است.
مطالعات زمین‌ شناسی نشان می‌دهد، اگرچه استان خراسان‌ رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرو نشست، اول است، اما بیشترین شهرهای در معرض فرو نشست، در استان اصفهان است.

ضمن آنکه با توجه به تراکم جمعیت در شهرهای اصفهان، این استان در این زمینه حادترین استان کشور در مساله فرو نشست به حساب می‌آید.
اصفهان در دوراهی مهار فرونشست یا بروز تبعات ۴گانه این پدیده قرار دارد.
مهار فرونشست از طریق کنترل کشاورزی‌های آب‌بر و پایان دعوای استانی برسر زاینده‌رو‌د امکان‌پذیر است.
درغیر اینصورت افت ارزش ملک یکی از ۴ پیامد منفی فرونشست خواهد بود.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.