در متن این بیانیه آمده است:

رویداد خجسته و مبارک ۱۵ تیر توسط ملت شریف ایران که منجر به انتخاب رئیس جمهور مردمی، متدین و انقلابی گردید، صفحه زرین و صحنه بیاد ماندنی در تاریخ سیاسی کشورمان بر جا نهاد.

از این رو معاونت سیاسی ستاد پزشکیان همگام با امید و نشاط پدید آمده در میان مردم کشور عزیزمان، فرصت را برای قدردانی از جوانان پرشور، زنان و مردان و همه علاقمندان به اعتلای نام ایران که در قالب ستادهای مردمی و اعضای کمیته‌ها در شهرها و روستاهای کشورمان به‌طور شبانه روزی فعالیت نمودند، مغتنم شمرده و در پاسداشت خدمات و فداکاری آنان سر تعظیم و تکریم فرو می‌آورد.

صد البته که تداوم این رویداد ملی، مستلزم حضور دائمی همین قشر جوان از زنان و مردان آگاه و هوشیار در طول دولت چهاردهم است. حضوری که معنا بخش مشارکت ملی و مطالبات واقعی مردم و پاسخگویی صادقانه خواهد بود.

متقابلاً دولت منتخب نیز تلاش برای پاسخ به مطالبات مهجور و بر جا مانده مردم در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، ایجاد تغییر در رفتار حاکمان، فضا دادن به نگرش‌های نو، بسط آزادی‌های مدنی خصوصاً رفع محدودیت‌ها برای قشر جوان، تنش زدایی در سیاست خارجی، بازنگری در سیاستگذاری‌های اقتصادی، رفع محدودیت‌ها فرهنگی، زدودن تحریم‌ها، شفافیت و آگاهی بخشی، کارآمدی و کارآیی، توسعه پایدار و در یک جمله حکمرانی خوب را سرلوحه خود قرار می‌دهد.

امید است این تجربه گران‌سنگ در به صحنه آمدن اقشار مردم در قالب ستادها و کمیته‌های انتخاباتی و تشکل‌های منسجم فعالان عرصه سیاست به رویه‌ای مستحسن در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر تبدیل و راهگشای مشارکت ملی، سازندگی و سربلندی بیش از پیش کشورمان باشد.