تجاوز به ۱۲ زن تبریزی در ساعت ۸ صبح

از سراسر وب

رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر جوانی به نام مهناز آغاز شد . وی که به پلیس آگاهی رفته بود از مرد همسایه به نام نعیم و ۲  همسرش شکایت کرد.

دختر افغان گفت: نعیم و ۲ همسرش در همسایگی ما زندگی می‌کنند آنها هم افغان هستند. نعیم می‌گفت آشنا دارد و می‌تواند برایم پاسپورت بگیرد، تا به راحتی بتوانم به افغانستان بروم و برگردم. من که فریب حرف‌های مرد همسایه را خورده بودم به خانه او رفتم و به تله او و ۲ همسرش افتادم. نعیم مرا آزار داد و از من فیلم گرفت و تهدیدم کرد اگر به کسی حرفی بزنم فیلم را پخش می کند و آبرویم را می برد. با این حال من آمده ام  تا از او شکایت کنم.

با این شکایت نعیم ۳۵ ساله ردیابی و بازداشت شد .اما آزار دختر همسایه را گردن نگرفت.

در این میان دو نفر از بستگان نعیم که از بازداشت وی مطلع شده بودند به پلیس آگاهی رفتند و شکایت مشابهی را مطرح کردند.

آنها گفتند فریب دو زن نعیم را خورده‌اند و به تله شیطانی نعیم افتاده اند.

یکی از آنها گفت : من وقتی به خانه آنها رفته بودم نعیم  مرا آزار داد و از من فیلم گرفت. وقتی به هوش آمدم تهدیدم کرد اگر به کسی حرفی بزنم فیلم را پخش می‌کند و آبرویم را می‌برد. او بارها با تهدید مرا به تله  شیطانی اش انداخت و هر بار که به همسران او اعتراض می‌کردم آنها می‌گفتند  محرم نعیم شده‌ام و او گناهی مرتکب نشده است.

با افشای جنایت سیاه  مرد دوزنه برایش کیفرخواست صادر و پرونده‌اش به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد  و وی و ۲  همسرش از خود دفاع کردند.
در دادگاه

در این جلسه که فقط یکی از شاکی‌ها حضور داشت برای نعیم و دو همسرش اشد مجازات خواست .

مهناز گفت :پاسپورت نداشتم و  نمی‌توانستم به افغانستان بروم .به همین خاطر فریب حرف‌های نعیم را خوردم و در حالی که دو همسرش در خانه بودند به آنجا رفتم. آنها در حیاط در حال مصرف مواد مخدر بودند که به من هم تعارف کردند و من نپذیرفتم. اما وقتی اصرار ۲ زن نعیم را دیدم جلو رفتم و یک دم گرفتم. اما همان موقع بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم که در اتاق برهنه بودم و دو همسر نعیم بالای سرم ایستاده بودند .آنها  از من خواستند تا لباس‌هایم را بپوشم و به خانه بروم. اما همان موقع نعیم فیلم سیاهی را به من نشان داد که شوکه شدم و فهمیدم او  مرا آزار داده است .او تهدیدم کرد اگر به کسی حرفی بزنم فیلم را پخش می‌کند . ولی  من که می‌دانستم او می‌خواهد با تهدید بار دیگر مرا به تله بیاندازد از او شکایت کردم و حالا برایش حکم اعدام می‌خواهم.

وقتی نعیم روبه روی قضات ایستاد اتهامش را نپذیرفت و گفت : مهناز صیغه من بود و با میل خودش به خانه‌ام آمده بود .او به دروغ چنین اظهاراتی را علیه من مطرح می‌کند .در این میان شاکی برخاست و گفت :من نامزد داشتم  که به  تله نعیم افتادم. اما او حالا به دروغ می‌گوید من همسر موقت او بوده‌ام.او و ۲ همسرش مرا به تله انداختند.

سپس دو همسر نعیم به اتهام معاونت در فساد در جایگاه ویژه‌ ایستادند و اتهامشان را نپذیرفتند .آنها گفتند مهناز و ۲ زن دیگر که از آنها شکایت کرده‌اند همسر موقت نعیم بوده‌اند .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.