خودرویی که در ایران ۱۸ میلیارد تومان است ، در امارات ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد!

از سراسر وب

جلیل رشیدی کوچکی نماینده مجلس در گفت‌گویی توضیح داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید