شاهکار تازه تلویزیون در یک برنامه با حضور کودکان

از سراسر وب

وب سایت مدارا، ویدئویی از اقدام عجیب صداوسیما در ترویج بازی مافیا بین کودکان را منتشر کرده است.