عکسی از کارت دعوت مراسم ختنه سوران احمد شاه قاجار!

از سراسر وب

با توجه به عکسی که در فضای مجازی منتشر شده، نوشته های عجیبی در کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه قاجار وجود دارد.

به نقل از ساعد نیوز، تصویری از یک کارت دعوت قدیمی را مشاهده می کنید که به مناسبت ختنه سوران احمد شاه قاجار تهیه شده بوده است.

این کارت دعوت مربوط به ختنه سوران احمدشاه قاجار است که از طرف ملکه جهان برای حضور در این مراسم تدارک دیده شده بود.

نوشته های داخل این دعوت نامه بسیار عجیب به نظر می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید