مرد شیطان صفت : لباس ناجور زن مسافر از من یک شیطان ساخت

از سراسر وب

درحالیکه عقربه ساعت روی ۱۰ توقف کرده است. در شعبه یکم دادگاه کیفری البرز باز شد متهمی با دستبند و پابند در کنار یک سرباز وارد شد، سکوت در داخل اتاق پر از صندلی های آهنی موج می‌زند قاضی سرش به پرونده گرم است و پس از ورق زدن اوراق پرونده  نکته هایی را در صفحه مانیتور خود ثبت می‌کند هنوز شاکی پرونده وارد اتاق نشده است….

پس از چند دقیقه زن جوانی درحالی که  از روبرو شدن با متهم واهمه داشت وارد اتاق شد چند صندلی عقب نشست او خودش را شاکی پرونده اعلام کرد.

رئیس شعبه سرش را بلند کرد و لحظه ای به شاکی نگاه کرد و متوجه شد که این زن از اینکه متهم را ببیند می ترسد بنابراین دستور داد متهم را از اتاق بیرون ببرند …

بعد از شاکی خواست در جایگاه بیاستد تا شکایت خود را اعلام کند.

سارا در جایگاه ایستاد و در مقام شاکی مدعی شد که روز حادثه من قصد رفتن به خانه ی دوستم را داشتم که سوار خودروی پراید سیاه رنگی شدم بعد از چند دقیقه راننده حرف های بدی زد و بعد خودرویش را از مسیر منحرف کرد او با یک چاقو تهدیدم کرد و بعد مرا مکان خلوتی برد من ترسیده بودم هرچقدر فریاد زدم کسی نبود تا کمکم کند تا اینکه او نیت  شیطانی اش را اجرایی کرد وبعد مرا در بیابان رها کرد….

حالا از قضات دادگاه خواستار اشد مجازات هستم از وقتی این اتفاق افتاده من کابوس می بینم و زندگی روزانه ام به چالش افتاده است …

پس از طرح شکایت زن جوان متهم به دستور رئیس جلسه به پشت میز محاکمه فرا خوانده شد شاکی بیرون رفت …ولی بعد وارد اتاق شد ودر انتهای دادگاه نشست تا متهم او را نبیند….

متهم پس‌از اعتراف و تفهیم جرمی که مرتکب شده بود به قضات گفت:وقتی این زن وارد خودرویم شد اصلا چنین  نیتی در سر نداشتم ولی وقتی اورا با لباس های ناجورش دیدم وسوسه شیطان مرا رها نکرد و با چاقویی که همیشه زیر صندلی ام بود او را تهدید کردم ….

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم و شاکی پرونده و بررسی های بیشتر حکم اعدام را برای متهم صادر کرد.

ادعای های عجیب متهمان شیطانی

متهمان پرونده های منافی عفت در بیان انگیزه های خود گاهی اوقات نکات مهمی را مطرح می‌کنند که می‌توان با کاربرد آن از وقوع سایر جرائم پیشگیری کرد.این متهم انگیزه جرم  خود را لباس های نامتعارف شاکی اعلام کرد.

اگرچه طبق قانون هیچ رافع قانونی در انگیزه متهم دیده نمی شود اما به لحاظ فرهنگی واجتماعی باید این موضوع را بعنوان عامل پیشگیرانه در نظر گرفت. بی عفتی افراد به ویژه در زنان گاها چشم های مریض و شیطانی افراد را به سمت خود جلب می کند و بدیهی است که  توجه به این موضوع عقلا وقانونی بسیار مهم است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.