آرشیو روزانه

۱۴۰۰-۰۱-۱۳

International Mother Language Day ۲۱ فوریه برابر با ۲ اسفند ماه روز جهانی زبان م…

International Mother Language Day ۲۱ فوریه برابر با ۲ اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است. این روز هر سال با هدف بالا بردن آگاهی‌ عمومی درباره تنوع زبانی و فرهنگی گرامی داشته می‌شود. زبان‌ قوی‌ترین ابزار برای حفظ و توسعه میراث ملموس و…
ادامه مطلب ...

منتظر بهار هستید یا همین زمستون خوبه ؟ ‌ رشته کوههای خرو نرو ، ، ‌ قله نرو و …

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 منتظر بهار هستید🌳 یا همین زمستون خوبه ؟❄😇 ‌ رشته کوههای خرو نرو ، ، ‌ قله نرو و دیگر قلل این رشته کوه را می توان از فنی ترین قلل نام برد که صعود آنها ، بخصوص صعود زمستانه آنها نیاز به تجربه و تجهیزات فنی دارد. نام بلندترین قله…
ادامه مطلب ...