آرشیو روزانه

۱۴۰۰-۰۱-۲۰

موافقت بانک مرکزی با واردات در مقابل صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همچنان صادرات ریالی را قبول ندارد، گفت: صادرات ریالی را قبول نداریم ولی باید مشکل صادرکنندگان آنرا حل کنیم، اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم.
ادامه مطلب ...