آرشیو روزانه

۱۴۰۰-۰۱-۲۴

ما انسانها چقدر در برابر طبیعت کوچیک هستیم و چقدر بهش آسیب میزنیم پاسخ طبیعت چی…

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ما انسانها چقدر در برابر طبیعت کوچیک هستیم و چقدر بهش آسیب میزنیم پاسخ طبیعت چیه ؟ . مسیر حصار چال به علم کوه ؛ . 📷 By @farhad.hassaniii Hesar Chal - Alam Kuh , , . 👇👇 ☝️☝️ منبع
ادامه مطلب ...