مرور رده

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

چالش آب در جرقویه جدی است

اصفهان _ رئیس بنیاد شهید گفت: امروزه کل فلات مرکزی ایران درگیر و گرفتار مسئله بزرگ و مهم آب است، که این موضوع در منطقه جرقویه اصفهان جدی‌تر است.