مرور رده

حسین دهقان

هیمنه پوشالی استکبار جهانی شکسته شد

تنکابن - مشاور دفاعی رهبر معظم انقلاب و وزیر سابق دفاع گفت: با ایستادگی ملت ایران و کشورهای مسلمان مقابل استکبار جهانی، هینمه پوشالی آمریکا که خود را قدرت جهان می داند شکسته شد.

جامعه نیازمند ایثار و شهادت‌طلبی است

بابل - مشاور فرماندهی‌معظم کل قوا در حوزه دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح با بیان اینکه ملت ایران اجازه تجاوز به دشمن نمی دهد، گفت: جامعه امروز نیازمند فرهنگ و روحیه ایثار و شهادت طلبی است.

شهید قاسم سلیمانی زنده تر و قوی تر است

مشاور فرمانده کل قوا گفت: شهید سلیمانی زنده تر و قوی تر است. سردار سلیمانی هست. امروز دنیا و مردم باید این را بدانند که امام فضایی را به وجود آورد که هیچ کس هیچ محدودیتی برای تعالی ندارد.