مرور برچسب

شغل

مجری تلویزیون: اگر به گذشته برگردم دیگر این شغل را انتخاب نمی‌کنم

عبدالله روا مجری برنامه‌های تلویزیونی گفت که ممنوع‌الکاری را تجربه کرده است. ایسنا نوشت:عبدالله روا مجری برنامه‌های تلویزیونی درباره ممنوعیت کاری اش در تلویزیون نیز سخن به میان آورد و علت تجربه خود در این زمینه را چنین توضیح داد: این اتفاق…