مرور برچسب

هنرمندان بازداشتی

تازه‌ترین توضیحات درباره پیگیری پرونده هنرمندان بازداشتی

رضا دادویی که طی چند ماه اخیر به عنوان مسئول کمیته پیگیری هنرمندان بازداشت‌شده در خانه تئاتر فعالیت داشته است در گفتگو با ایسنا، در آغاز با ارائه توضیحاتی درباره شکل‌گیری کمیته پیگیری در خانه تئاتر و نیز همکاری به عنوان عضو کارگروه مشترک…

وضعیت هنرمندان بازداشتی به کجا رسید؟؟

ایسنا نوشت: مسئول کمیته پیگیری هنرمندان بازداشت‌شده در خانه تئاتر و عضو کارگروه مشترک خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی درباره اقدامات صورت‌گرفته توضیحاتی ارایه کرد. رضا دادویی که طی چند ماه اخیر به عنوان مسئول کمیته پیگیری هنرمندان بازداشت…