مرور رده

سید ابراهیم رئیسی

گفتگوی زنده رییس جمهور

رئیسی ، رئیس جمهور فعلی ،دوشنبه شب 26 مهر ماه بعد از خبر ۲۱ شبکه اول سیما به صورت زنده با مردم سخن خواهد گفت.