مرور رده

مهرداد بذرپاش

تکالیف وزارت نیرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد

در ادامه‌ ارسال نامه‌های جداگانه رییس دیوان محاسبات به وزیران و روسای دستگاه های اجرایی دولت سیزدهم حاوی مهمترین وظایف در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دومین نامه به مقصد وزارت نیرو ارسال شد.